Hr En
Naslovna  >  O nama  >  Ciljevi

Ciljevi

Strateški okvir i ciljevi 2013.-2016.
 
SEECEL je identificirao set strateških ciljeva koji će odrediti uspjeh njegovoog poslovnog programa u nastavku svojih operativnih aktivnosti. U narednom periodu (2013.-2016.g.) SEECEL će nastaviti dalje raditi na setu strateških ciljeva koji su navedeni niže.
Ovi strateški ciljevi su već prevedeni u praktične godišnja programe, koji detaljno označavaju specifičnost radnih komponenti odgovarajućih provedbenih mehanizama i alata.
 
Krajnji cilj:
Specifični cilj:
Strateški cilj 1:
Daljnja podrška zemljama članicama u njihovim nastojanjima da zadovolje preporuke EU u promociji poduzetništva kao ključne kompetencije s posebnim naglaskom na učenje za poduzetništvo od najranije dobi (ISCED 1 i ISCED 2 osnovnoškolski nivo obrazovanja).

Strateški cilj 2:
Podržati zemlje članice u njihovim nastojanjima da zadovolje preporuke EU u promociji poduzetništva kao ključne kompetencije s posebnim naglaskom na učenje za poduzetništvo kao osnovnom dijelu srednjoškolskog obrazovanja.(ISCED 3).

Strateški cilj 3:
Nastaviti unaprijeđivati doprinos treće razine obrazovanja (visokog školstva) do nivoa konkurentnosti na način da se podigne svijest i razumijevanje između visoko obrazovnih ustanova usmjerenih na učenje za poduzetništvo osobito u ''ne-poslovnim'' disciplinama.(ISCED 5/6).

Strateški cilj 4:
Nastaviti jačanje održivog razvoja kroz okvir analiza potreba za obukom koja je usmjerena na poduzeća u zemljama članicama, kako općih tako i onih koje su usmjerene na žene (WETNAS).

Strateški cilj 5:
Podržati zemlje članice u procjeni Zakona o malom i srednjem poduzetništvu (SBA) uspostavljajuči metodologiju učenja ''u paru'' (jedan od drugog)  za procjenu istog zakona (principi 1. i 8.) te provođenjem prve regionalne (SBA) vježbe, učenja u paru.

Strateški cilj 6:
Aktivno uključiti nacionalne institucije za edukaciju učitelja u razvoju cjeloživotnog učenja za poduzetništvo kao ključne kompetencije i njeno uvođenje u obrazovni sustav na nacionalnim razinama.

Strateški cilj 7:
Podržati razvoj politika te promocija najboljih primjera praksi politika usmjerenih na žensko poduzetništvo u skladu s Zakonom o malom i srednjem poduzetništvu Europe te jačanju kapaciteta nacionalnih i regionalnih mreža i udruženja žena poduzetnica.

Strateški cilj 8:
Daljnji rad na razvoju i poboljšanju informacijskog kanala zvanog Zajednica stručnjaka ili eksperata (CoP) koji se pokazao kao bitan alat u razmjeni informacija i dobrih praksa također kao i korisna platforma za rad stručnjaka.
SEECEL operativni jezik je engleski. Ovdje možete pročitati sažetak sadržaja na hrvatskom jeziku.
Print page
Show Desktop view