ISCED 1

 
Mijenjajte svijet ulaganjem u mlade, buduće poduzetnike

SEECEL-ov strateški cilj je podržati zemlje članice u njihovim naporima za usvajanjem preporuka u promociji poduzetništva kao ključne kompetencije od najranijih školskih dana.
Učenjem mladih o značaju poduzetništva od najranijih dana osigurat će rast društvu koje ulaže u njih.


ISCED 1 - A Key Competence Approach
Entrepreneurial Learning A Key Competence Approach in Practice for ISCED Level 1 and ISCED Level 2
Video kao alat za učenje